گوهر ادب

گوشه نویس هایی از ادبیات

گوهر ادب

گوشه نویس هایی از ادبیات

۹ مطلب با موضوع «دستور زبان و آرایه ها» ثبت شده است

 

به صفت یا حالتی می گویند که به کمک فعل های اسنادی به نهاد نسبت داده می شوند.
نکته:مسند می تواند صفت ،اسم ویا ضمیر باشد . مثال : هوا گرم شد .

روش پیدا کردن مسند

 نهاد + چه 
چه طور + فعل --------------- مسند 
چه گونه
مثال: زهرا خسته شد . زهرا چه شد ؟ (خسته = مسند)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۱۳
محمدباقر برازنده اصل

به کلمه هایی می گویند که ازنظر تلفظ یکسان هستند امّا ازنظرمعنی وشکل املایی با هم فرق دارند.
خوار = کم ارزش  خار = تیغ گل یا خاشاک 
سد = دیواری برای جمع کردن آب صد = عددی در ریاضی
ثواب = پاداش صواب = درست
                                            

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۱۰
محمدباقر برازنده اصل


1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
2- به آخر کلمه ی دوم (تر) یا (ترین) اضافه کنید سپس کسره بین دو کلمه را حذف کنید و درآخرعبارت فعل ( است) را اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.
مثال : مادر دلسوز ---مادردلسوزتر
موصوف: اسمی است که قبل از صفت می آید و معمولا (ی) به خود می گیرد . مثلا در ترکیب دست زیبا ،
می توانیم بگوییم دستی زیبا .
به مضاف الیه نمی توانیم (ی) اضافه کنیم 
مثلا درترکیب کتاب محسن ،نمی توانیم بگوییم کتابی محسن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۰۳
محمدباقر برازنده اصل

اشاره ی غیر مستقیم به یک واقعه ی تاریخی آیه یا حدیث درلابلای سخن را تلمیح گویند . 

مانند: ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز

این بیت به حدیث مشهور پیامبر(ص) اشاره داردکه فرمودند: هرکاری که با نام خدا آغاز نشود بی برکت و ناقص است.

و یا مانند: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش

که به آیه شریفه "انا لله و انا الیه راجعون "اشاره دارد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۵۹
محمدباقر برازنده اصل

چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی     سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی
همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان     که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید 

سفارش حضرت مهدی (عج) به حضرت آیة الله مرعشی نجفی (ره)

دریکی از ملاقات های حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی (ره )با امام زمان ،حضرت مهدی (عج )ایشان را به قرائت سوره های زیر تشویق می نمایند:

خواندن سوره یس بعد از نماز صبح ،سوره نبا بعد از نماز ظهر، سوره عصر بعد از نماز عصر ، سوره واقعه بعد از نماز مغرب وسوره ملک بعد از نماز عشاء

برگرفته از وصیت نامه الهی – اخلاقی آیة الله العظمی مرعشی نجفی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۵۴
محمدباقر برازنده اصل

بکاربردن کلمه در بیت یا جمله را که، دو یا چندمعنی داشته باشد
 ایهام گویند.

مانند: دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد.

ویا مانند: چه اسفندها دود کردیم برای تو ای روز اردیبهشتی 
(( قیصر امین پور))

به معنای ماه اسفند و دانه ی اسفند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۳۹
محمدباقر برازنده اصل


آن است که چیزی را زیاده از حد معمول وصف کنند ؛ که اگر عقلاً و عادتاً ممکن باشد مبالغه است و اگر عقلاً ممکن باشد ولی عادتاً واقع نشود اغراق ، و اگر نه عادتاً ممکن باشد و نه عقلاً ، غلو است . البته معمولاٌ همه را تحت عنوان اغراق یا مبالغه می آورند .

شود کوه آهن چو دریای آب

اگر بشنود نام افراسیاب

مبالغه در آثار حماسی بخصوص شاهنامه بسیار دیده می شود .

که گفتت برو دست رستم ببند

نبندد مرا دست ، چرخ بلند ( فردوسی )

هر شبنمی دراین ره ، صد بحر آتشین است

دردا که این معما شرح و بیان ندارد . (حافظ )

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۰۱
محمدباقر برازنده اصل


 

قالب های شعری
1- قصیده
شعری است بر یک وزن و قافیه با
مطلع مصّرع درباره ی موضوع و مقصودی خاص همچون ستایش یا نکوهش ، تهنیت یا تعزیت ،
شکر یا شکایت ، فخر یا حماسه ، پند و حکمت یا مسائل اجتماعی و اخلاقی و عرفانی ، در
حداقل پانزده ، شانزده بیت و به طور متوسط از بیست تا هفتاد هشتاد بیت . کمی یا
زیادی بیت ها ی قصاید بستگی دارد به اهمیت موضوع ، قدرت و قوت طبع شاعر ونوع قافیه
و اوزان شعری . از همین روست که در دیوان شاعران قصیده سرا به قصیده های کمتر از
بیست بیت یا متجاوز از 170 یا 200 بیت برمی‏خوریم .
قصیده از حیث مضمون و محتوا
، از آغاز تا امروز ، دستخوش دگر گونی هایی شده است که می‏توان به اجمال آن را چنین
بیان کرد :

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۵۴
محمدباقر برازنده اصل

بیت : کمترین مقدار شعر یک بیت است.

مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.

وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراع های یک شعر یکسان است همان وزن شعر نامیده می شود.

ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراع ها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد.

شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.

قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراع های شعر را قافیه گویند.

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود.

جانم ودلستانم قافیه ومی رود ردیف است .

قافیه اجباری و ردیف اختیاری است ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.

مصرّع : بیتی که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد مصرّع نام دارد.

قالب : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد .

( شعر سنتی قالب های متفاوتی دارد و شعر نیمایی (نو) قالب مشخصی ندارد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۴۰
محمدباقر برازنده اصل